top grafik
Forside > Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

 Her kan De finde vores handelsbetingelser som gælder for alt salg.  

Priser anføres i sæsonens sortsliste eller vil opgives ved tilbud eller på forespørgsel. For roser og planter i potte eller på klump regnes der med et tillæg efter art og størrelse.

Prisændringer vi forbeholder os ret til prisændringer inden for en sæson.

Bestillinger bedes udført med klar angivelse af navn, adresse, telefonnummer og eventuel mailadresse.

Ordrer behandles og efterkommes så vidt muligt i den orden vi har modtaget dem og noteres under forbehold af årstid, vellykket kultur, modtagelse af hjemkøbte varer, samt enhver form for force majeure, som kan hindre at ordren effektueres .
Visse ordrer kan bekræftes omgående, andre ordrer tager det længere tid at bekræfte under hensyn til vellykket produktion. Tænk også på at visse roser poder vi i så små mængder, at vi ikke umiddelbart kan love levering. Det kunne også dreje sig om planter der hjemkøbes og først skal bekræftes udefra, eller sjældne planter det tager tid at finde leverance for.

Forsendelse af barrodede roser, træer og buske sker i perioden 1. oktober til 30. april. Planter i potter leveres det meste af året. Leveringsmåde vælges af os (post, fragtmand eller egen bil) efter varens art og ordrens størrelse.

Pakning udføres omhyggeligt under hensyn til varens art, årstid og rejselængde.

Pakning og fragt afregnes normalt til dagspris. For rosernes vedkommende er der ikke megen forskel på pak- og fragtprisen for 1 eller 25 barrodede roser. Forsendelser i disse antal faktureres til kr. 140,-. For alle andre planters vedkommende, det være sig barrodede, pottede eller på klump, leveres til emballagens kostpriser og fragt efter vægt/rumfang.

Forsendelsen foregår på købers regning og risiko. Skader påført under transporten godtgøres ikke af planteskolen, modtageren skal selv henvende sig til den respektive transportør med sin reklamation.

Reklamationer skal fremsættes senest 8 dage efter varens modtagelse for at kunne tages til følge. Berettigede klager modtages med tak.

Garanti for vækst ydes ikke, da naturforhold, dyrkningsmetoder, lokale klimatiske og geofysiske forhold kan have afgørende betydning. Garanti for sortsægthed ydes indtil fakturaværdien.

Betaling er, når ingen anden aftale foreligger, netto kontant.  Ved podebestillinger, eller for ordrer hvor der evt. hjemtages planter fra udlandet, anmodes der normalt om forudbetaling.

Handelsbetingelserne er gældende for alle ordrer og accepteres af køber ved ordrens afgivelse. Alle øvrige forhold er underkastet dansk lovgivning.

 

historiske roser af Torben Thim


 

ROSENPLANTESKOLEN I LØVE PLANTEVEJ 3 || DK-4270 HØNG || TLF 5886 9313 || FAX 5886 9019 || LOVE@ROSES.DK || CVR nr. 71349659