top grafik
Forside > Rosernes Verden > Når man skal plante roser

Når man skal plante roser

  

Når De modtager roser der ikke er i potte, opbevar dem da i en balje eller spand med vand eller våd spagnum. Herfra tages så planterne, én efter én, under plantearbejdet. Ved større udplantninger anbefales det at opbevare roserne i et jordindslag.
Et jordindslag etableres ved at grave en grøft der passer til planterøddernes størrelse. Planterne sættes i grøftens ene side, således at de står med en vinkel på 15-20 grader og overbruses med vand. Derefter kastes der jord på og der trykkes til med foden. Resten af jorden kastes op om planterne så podested og det nederste af grenene er dækket.
Når man ikke at plante færdigt inden vinteren, kan et veletableret indslag opbevare roserne til foråret, hvor plantearbejdet kan fortsætte når jorden atter er bekvem.

Roser i potter kan opbevares i længere tid, under behørig pasning. (Husk at vande).Roser kan plantes indtil frost sætter ind for alvor. Tidlig nattefrost på få grader med plusgrader om dagen er ingen hindring for plantearbejdet.

Roser må ikke plantes, hvor der har vokset roser før. Ønskes det at plante på gammelt voksested skal jorden skiftes ud.

Plantehullet graves således at det passer til rødderne, men det anbefales at grave hullet noget større, både i bund og sider, således at der gives lidt større plads til røddernes udvikling.

Plantehullet fyldes helt op med vand, og der plantes først når vandet er sivet helt væk.

Rødderne studses. Beskadigede roddele og eventuelle vildskud fjernes. Ved tidlig plantning om efteråret skal grenene afløves.

Når plantehullet er klart kastet der lidt løst jord i bunden. Rødderne spredes let og man sørger får at ingen roddele bøjer opad. Rosen holdes i hullet under tilkastning af jorden. Når hullet er ca. ¾ fyldt op rettes rosen på plads og den tilkastede jord trykkes hårdt til omkring rødderne. Nu skal rosen helst stå med podestedet ca. 5 cm under jordoverfladen.

Man fylder igen op med vand som skal have lov at sive væk.

Resten af plantejorden fyldes på og der trykkes let efter med hånd eller fod. Derefter hyppes der let op omkring de overjordiske grene. Der afsluttes med at studse de overjordiske grene.

Copyright Torben Thim 2003

 

historiske roser af Torben Thim


 

ROSENPLANTESKOLEN I LØVE PLANTEVEJ 3 || DK-4270 HØNG || TLF 5886 9313 || FAX 5886 9019 || LOVE@ROSES.DK || CVR nr. 71349659